Chrosomus oreas

Chrosomus oreas
Mountain Redbelly Dace – Chrosomus oreas