Etheostoma vitreum

Etheostoma vitreum
Glassy Darter – Etheostoma vitreum